Добре дошли в Център „Ранно детско развитие“ в Благоевград!

Общностен център „Ранно детско развитие“ в гр. Благоевград отваря врати през август 2016 г. Целта на Центъра е реализирането на конкретни дейности за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. 

Днес Ви срещаме с екипа на Центъра, за да ни разкажат повече за дейността си и услугите, които предлагат. Ще споделят с нас и игри, които може да играете с децата си у дома.

Каква е целевата група на Центъра?

Услугите ни са насочени към бъдещи и настоящи родители на деца от 0 до 7 години, деца с увреждания и техните родители и деца в риск. Важно е да се знае, че услугите, които предоставяме са безплатни.

Разкажете ни повече за екипа си?

В екипа ни работят висококвалифицирани специалисти от различни области, в това число: кинезитерапевт, логопед, специален педагог, психолог, юрист, педиатри акушерка, медицински сестри, социални работници и медиатори.

Какви услуги предоставяте?

Услугите, които предоставяме, са комплексни и са насочени към бъдещи и настоящи родители на деца до 7 години и включват консултации за бъдещи и настоящи родители, за да формират и развият ефективни родителски умения. Фокусираме се върху създаването на връзка родител-дете, работим за повишаване на самочувствието и увереността на родителите във всекидневните грижи и общуване с децата.

Също така предлагаме и услуга, насочена към редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата чрез провеждане на профилактични прегледи на деца до 7 г.

Във фокуса на дейността ни е и семейното консултиране. Целта ни е да подкрепим родителите в справянето със семейните проблеми, да развием умения за ефективно социално включване, както и мотивиране за записване в детска градина.

Много важна посока на нашата работа е предотвратяване на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания посредством изграждане на специални умения на родителите за отглеждането им. Предоставяме информация и консултиране на родителите, както и индивидуална работа с децата от специалисти с оглед уврежданията и техните проблеми. Още една линия на работата с деца с увреждания е оказване на индивидуална подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас като им помагаме и при усвояване на необходимите знания и умения.

Предоставяме и допълнителна педагогическа подготовка за осигуряване на равен старт в училище за деца, които не са постигнали в максимална степен показателите за училищна готовност. Веднъж годишно се организират летни групи за деца, на които предстои започване на първи клас.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква: повишаване на общото благосъстояние на децата; подобряване на училищната готовност на децата от целевата група; разширяване и устойчивост на услугите с интегриран характер в Община Благоевград, насочени към деца и семейства от рискови групи.

На какви принципи се базира работата Ви?

Нашите принципи са:

  • Зачитане на достойнството и личността на детето и семейството;
  • Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на семейството;
  • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
  • Всяко дете следва да се отглежда в семейна среда;
  • Повишаване на родителския капацитет;
  • Насърчаване на отговорното родителстване;
  • Предоставяне на услуги при спазване на конфиденциалност и професионална етика.

 

Ще ни споделите игри от Вашия център, които родителите може да играят у дома с децата си?

Ще ви предложим две игри: кули от гняв и игра на бебе.

Кули от гняв. Целта на играта е да се покаже на детето, че гневът е често срещано чувство и да му се даде възможност да изрази своя гняв чрез думи и движения. Необходимите материали са: картонени или пластмасови кубчета.

Как да играете?

Кубчетата се изсипват между възрастния и детето и двамата се редуват да ги слагат едно върху друго. Всеки трябва да каже нещо, което го ядосва (или го е ядосало) и да сложи кубче. Възрастният започва със сравнително общи изказвания и постепенно се насочва към неща, свързани със ситуацията на детето. След като свършат кубчетата, детето трябва да си помисли за нещо, което истински го ядосва, да направи гневна физиономия и да събори кулата.

Игра на бебе. Целта на играта е да се осигури защитено пространство за детето, за да изрази своето желание да бъде на мястото на по-малкото си братче/ сестриче.

Как се играе?

Играта се играе в определено време, което е лимитирано (20-30 мин.) и извън него детето трябва да се държи по обичайния начин. Започваме със символично връщане във времето: „Сега влизаме в стаята и с всяка крачка ти ставаш с една година по- малък. 5…4…3…2…1…ето…сега вече си отново бебе.

Започваме да играем с детето по бебешки- люлеене, дрънкане на дрънкалки, говорене по бебешки, пеене на бебешки песнички. На детето се говори за това какво е било то като бебе, какво е правило, какво е обичало. Показват му се негови снимки като бебе.

В края на играта излизаме от стаята с думите: “1…2…3…4…5…(стигаме до актуалната възраст на детето) – ето. Вече пак си голям и се държиш като себе си.“

Как може желаещите да се свържат с Вас?

Може да ни намерите на адрес: ул. Явор №8 /до VIII СУ “Арсени Костенцев“/, гр. Благоевград. Работно ни време е от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа. Информация за нас може да намерите и на Фейсбук страницата ни. Тел. за контакт: 0894460774.  Е-mail: centar_rdr_blg@abv.bg

Общностен център „Ранно детско развитие“ е създаден по Проект: „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград” с Договор № BG05M9OP001-2.004-0022-C01 по Процедура, осъществяваща се с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Изпрати коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подобни публикации