Детето играе Ви кани да представите своя детски център, център за работа с деца, детска градина, занималня, детски клуб или парти зона.  За тази цел моля да ни изпратите:

  • Кратък текст до 80 думи – „Един ден в….“, в който накратко да разкажете как минава денят на децата във Вашия център, какъв е фокусът на Вашата работа, какви цели си поставяте при работата с децата. Текстът е свободен и изцяло в силата на Вашето въображение и творческа енергия.
  • До 10 снимки, с които да илюстрирате заниманията с децата, както и обстановката на центъра
  • Описание на игри от Вашето всекидневие с децата, които родителите могат да приложат и у дома.

Изпратената информация ще бъде публикувана на страниците на „Детето играе“ заедно с контактите на Вашия център.

Изпращайте материалите си на и-мейл адрес: info@detetoigrae.com