Една мечта е вече реалност – Монтесори училище в София

Една мечта е вече реалност – Монтесори училище в София

Познавате Анна-Мария като основател на Монтесори детска градина „Peekaboo“. Днес се срещаме, за да ни разкаже за реализацията на нейна мечта – откриване на Монтесори училище в България. И да, то вече е факт – ЧОУ „Откривател“.

Анна-Мария, разкажете ни повече за новия си проект ЧОУ „Откривател“?

Това е проект, който има своята история. Отне ни много време, за да го подготвим като концепция и реализация, и е естествената последователност на Монтесори детската градина.  В самото начало идеята, като очакване, дойде от нашите родители, които искаха за децата си училище, което промотира ценностите, които децата им изживяват, докато се обучават в Монтесори детска градина – самостоятелност, отговорност, уважение, индивудиалност… Училище, което изгражда личностни, социални и академични знания и което не е центрирано около запаметяване на учебното съдържание за тестове. В началото бяхме скептични за възможностите за реализация, но подхванахме идеята. Минали сме през много фази – от пълно въодушевление, до пълно отказване и обратно, но пък това ни подготви в детайл и ни даде необходимата солидна база и опит да основем Монтесори основно училище, което отговаря на международния стандарт и съответства на българските образователни стандарти.

За деца на каква възраст е училището?

Училището е за деца от 6  до 12 години , т.е. 1 -7 клас. Нещата, които си залагаме като цели е да вдъхновяваме децата да искат и да обичат да знаят, да ги насърчим за самоусъвършенстване, да подпомагаме развитието на техния питащ ум и развиваме умения за творчески подход към решаване на казуси, креативно мислене, кооперативност . Децата имат естествен инстинкт да се саморазвиват и е важно училището да не спира техния порив. Има проучвания, които нееднозначно сочат, че макар децата да започват първи клас с много високо ниво на креативно мислене, някъде към 6 клас, то спада на 20%. Това не трябва да се допуска, защото е част от уменията, които са изключително важни за бъдещото им развитие в живота.

Сега правите ли прием от 1 до 7 клас?

Не. Започваме само с началните класове. Това е напълно умишлено, защото искаме училище “Откривател” да се развива по възможно най-естествения начин. Това подпомага изграждането на силна училищна общност със споделени ценности и гарантира последователност в образователния процес.

Image-Love

Каква е подготовката на учителите Ви, които ще поемат първи клас?

Имаме няколко учители в екипа, които са доказали таланта си да работят спрямо Монтесори принципите и да подпомагат цялостното развитие на децата. Те развиха уменията си чрез международно Монтесори обучение за работа с възрастовата група 6-12 години, което включва развитие на личността в тази възраст, образователната среда, подход на учителя, методология за развитие на академични знания и умения във всички области. Това обучение е много различно от обучението за работа с деца от 3-6 години и съответно 0-3 години, защото в тази възраст – 6-12 години – детето навлиза в напълно нов етап на развитие. Ако, до преди това, говорим за развитие на базови компетенции и индивидуалност, то сега децата развиват въображението си, могат да пътуват във времето и пространството, привлечени са от необикновеното, изграждат взаимосвързаност. Много са чувствителни към моралните ценности като справедливо и несправедливо, истина и неистина, добро и недобро. Искат да творят и да знаят повече, да се саморазвиват, което вече е абсолютно осъзнато. Това е периодът на разсъждаващия ум, когато едно „Защо?“ е последвано от още няколко „Защо?“, едно „Как?“ води след себе си още няколко „Как?“. Т.е. това е период на задълбочаване. В същото време се развива усещането им за социум, имат капацитет да се развиват като индивидуалности в общността, не им е достатъчно да принадлежат само към семейството, имат нужда да бъдат част от по-широки общности.

Монтесори училището е много различно от традиционното училище, което всички познаваме и все пак може ли да маркирате основното, което отличава Монтесори класната стая?

По света Монтесори образованието след 6 годишна възраст е стандарт, макар в България това да са първи стъпки в тази посока. В Европа се забелязва бум на Монтесори основни училища. Причината за това, може би е, че в тази образователна среда, чрез конкретна научно-базирана методология, се развиват компетенции, необходими за 21-ви век. Една от основните разлики спрямо традиционния подход е, че тук детето е в центъра на образователния процес. Подпомага се цялостното развитие на личността – личностно, социално, емоционално, физически и академично. Образователният процес е силно индивидуализиран, така че да отговори на нуждите на всяко уникално дете. За всеки ученик  се прави индивидуален план за обучението му спрямо неговите таланти и затруднения. Децата в тази възраст, освен че придобиват знания във всяка една област, вече имат капацитет да развиват талант в посока, която им е интересна. В Монтесори класната стая това не се спира. Както във възрастта 3-6г. в класната стая са налични всички материали за този възрастов период, т.е. не слагаш бариера пред любопитството на детето, така и в училищната възраст не се слагат бариери пред развитието на ученика. Много се работи за личната ангажираност на децата в образователния процес чрез конкретна методология. Децата се насърчават да се самонаблюдават и да самоанализират постиженията си, да идентифицират това, което им е трудно и интересно и на тази база да си поставят цели. Това ги прави водещи в образователния процес, реални участници, а не само обект на образование. Много е важно посяването на семенцата на  въодушевлението за знания. Независимо какво се учи то следва да се представи в по-широк контекст, като нещо завладяващо, да е част от история.

Какво родителите трябва да знаят: какво е Монтесори първи клас и какво не е?

Монтесори училищната среда – физическа, морална и ролята на учителя, подпомага пътуването на детето в развитието му като цялостна личност. Академичните знания не са самоцел. Чрез научно-базирана методология се подпомага детето да развие умения за кооперативност, креативно мислене, иновативен подход за решаване на казуси, стабилни знания и умения, които го подготвят за следващия образователен период и за живота. Детето е в центъра на образователния процес, където му е мястото, и всичко е спрямо него, неговия вътрешен инстинкт за развитие и вътрешните му нужди. Работи се за развитие на индивидуалността като част от общността и овладяване на сложен набор от умения за кооперативност. Как работим в екип, как планираме ресурсите, как планираме времето, как си даваме самооценка, как подпомагаме другите, как се справяме с труден казус, как идентифицираме и анализираме алтернативите, как правим компромис с личното за сметка на общата цел, как се радваме на успеха от постигнатото. Като водещи принципи в Монтесори класната стая са уважението и отговорността, които водят след себе си всички останали неща.

Родителите са част от тази образователна общност и вярваме, че тяхната ангажираност е от съществените условия децата да се самоусъвършенстват.

Може ли да се запишат и деца, които не са били в Монтесори детска градина до този момент?

Да, разбира се. Всяко дете би могло да се възползва от тези принципи и подход в образованието си. При приема оценяваме нивото на развитие на социалниге и емоционални умения  на детето като част от преценката за готовност за училище. Инициативата за основаване на ЧОУ „Откривател“ е свързана с това да се осигури последователност и естествено продължение за деца, които са били в Монтесори образователна среда, но това образование е подходящо за всички деца. Рискът деца, които са били в Монтесори среда, да започнат в традиционно училище е да им е скучно, защото в много случаи като знания и умения – социални, емоционални и академични, те са много по-напред от очакванията и средното ниво за първи клас. А ако им е скучно, биха могли да загубят желание да се саморазвиват и да се очароват за нови знания. Вярвам, че колкото повече образователни институции прилагат Монтесори принципите, толкова по-добре е за цялата образователна система и ценностите на бъдещото общество.

4 Коментари

 • Публикувано 03.06.2016
  Avatar

  Недоволен Родител

  Всички учителя бягат от детската градина… едва ли някой ще остане за училището. С такава отровна змия като директорката, не е полезно децата ви да учат там! Тези заучени фрази за естествено развитие и компетентност са фарс, който съществува само в главата на Ана Мария.

  • Публикувано 03.06.2016
   Avatar

   Доротея – доволен родител

   Застанете с името си и дайте конкретен пример. Бих се засрамила на ваше място да тролствам, не утива нито на вас нито на детето ви…

 • Публикувано 03.06.2016
  Avatar

  Десислава Рачева

  Не мога да се съглася с горния коментар! Самият факт, че градината е пълна и има списък с чакащи за прием е достатъчно красноречив. Аз лично бях много доволна от детската градина, а сега и от Откривател. Дъщеря ми е с екипа на Анна Мария вече три години и за второто си дете, живот и здраве, пак бих избрала същата градина. А да се използват анонимни имена, за да се прокарват такива обиди е меко казано несериозно.

 • Публикувано 04.06.2016
  Avatar

  Bobi

  Коментарът е страшен на пръв поглед, но както се вижда, е анонимен 😉 кой не си застава зад думите? Страхлив ли е, завистлив, или…някак без доводи, но кисел, по нашенски? N’est-ce pas?

Изпрати коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подобни публикации