Дъщеря ми е твърде отстъпчива. Какво да направя, за да е по-уверена?

Дъщеря ми е твърде отстъпчива. Какво да направя, за да е по-уверена?

  Госпожа О: Задавате изключително важен въпрос. Това, за което говорите, се нарича себеутвърждаващо или асертивно поведение. Накратко това означава да осъзнаваш и съблюдаваш правото си: да казваш „не“; да се отнасят с теб с уважение; свободно да изразяваш чувствата, идеите, мислите и желанията си; да се гордееш с постиженията си; да изразяваш несъгласие по уважителен