Решаването на проблеми стимулира мисленето и самостоятелността

Решаването на проблеми стимулира мисленето и самостоятелността

Умението за решаване на проблеми е ключово житейско умение. Всеки ден човек се сблъсква с различни предизвикателства и нагласите му „Аз мога“ и „Аз искам да променя това.„, го карат да търси решения. Важно e да възпитаваме у детето си позитивни нагласи и умения за търсене на решения и то от най-ранна възраст, защото това

Как да реагирам, когато дъщерята на приятелката ми взима играчките на моето дете?

Как да реагирам, когато дъщерята на приятелката ми взима играчките на моето дете?

  Госпожа О: Това, което описвате е нормално явление в играта на деца от тази възраст. На първо време не бързайте да правите прогнози дали дъщеря Ви ще стане пасивна и че безкритично ще приема държанието на другите деца. Твърде рано е за такива прогнози, а и с нищо не помагат на ситуацията. Какво може да