Внучката ми на 4 години се притеснява да говори и играе с децата

Внучката ми на 4 години се притеснява да говори и играе с децата

Здравейте! Много ми е трудно да преценя цялата ситуация само от Вашето описание, но ще се опитам да Ви насоча. От една страна говорите за това, че детето се притеснява само да осъществи контакт. Не я пресирайте, но се опитайте да ѝ подскажете начини. Примерно: „Отиди при децата и ги попитай дали може да играеш