Детето играе е сайт за родители, които искат да играят активно със своите деца.

Тук ще намерите идеи за игри  от раждането на детето до навършването му на 5 години, разработени от опитни педагози и родители. Целта ни е, предоставяйки Ви достъпна, кратка и полезна информация, да увеличим времето Ви за съвместна игра с детето.

Ние вярваме, че детето учи активно, когато участва в забавни игри, съобразени с неговия темп на развитие, интереси и желания.

Ние поставяме детето в центъра и се стремим да го следваме.

Ние искаме децата да имат свобода на изява чрез играта и да растат като уверени личности със самочувствие на способни хора.