На 3 месеца: Дрънкалчице, дрънкалчице

Дрънкалчица, дрънкалчица, дрънкалчица държа                    (скриваме дрънкалката зад гърба)
В ръчичката си мъничка със нея аз дрънча                                (дрънкаме зад гърба)
Ще дрънкам горе                                                                                 (дрънкалки горе)
Ще дрънкам долу.                                                                                (дрънкалки долу)
Дрънкалчица, дрънкалчица, дрънкалчица държа                   (скриваме дрънкалката зад гърба)
В ръчичката си мъничка със нея аз дрънча                                (дрънкаме зад гърба)
Ще дрънкам силно                                                                              (дрънкаме силно)
Ще дрънкам тихо                                                                                (дрънкаме тихо).
Дрънкалчица, дрънкалчица, дрънкалчица държа                  (скриваме дрънкалката зад гърба)
В ръчичката си мъничка със нея аз дрънча                                (дрънкаме зад гърба)
Ще дрънкам бързо                                                                              (дрънкаме бързо)
Ще дрънкам бавно.                                                                             (дрънкаме бавно)
Дрънкалчица, дрънкалчица, дрънкалчица държа                  (скриваме дрънкалката зад гърба)
В ръчичката си мъничка със нея аз дрънча.

Играта е любезно предоставена от център „Съвременни родители“.

Продукти

Изпрати коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.