На 5 години: В света на колажа на Анри Матис

На 5 години: В света на колажа на Анри Матис

Анри Матис е френски художник и скулптор. В рисуването си смело експериментира с цветовете като използва багри, които пасват на композицията, а не на реалността. Този стил, характерен и със силното опростяване на изобразяваните предмети и човешки фигури, се нарича фовизъм. В края на живота си Матис създава и колажи, съставени от изрезки от цветна хартия. Вдъхновени от подхода на галерия Тейт за запознаване на децата с изкуството на велики художници, искаме да предложим начин да въведете детето си в света на колажите на Матис.

  1. Разгледайте известни картини-колажи на Анри Матис: „Охлювът“ (The Snail), „Тъгата на краля“(The Sorrow of the King), „Конят, ездачът и клоунът“ (The horse, the Rider and the Clown), „Снопът“(The sheaf). Попитайте детето какво му прави впечатление, какво му харесва и какво не. Обяснете накратко, че художникът е изрязвал от цветна хартия различни форми – квадрати, правоъгълници, случайни форми, животни, листа, орнаменти и т.н. и от тях е правел композиции като отделните изрезки е залепвал върху платното.
  2. Поканете детето да направи свои композиции. Предоставете му цветна хартия, ножица, бял лист и лепило. Насърчете го да изреже желани форми от всеки цвят от декоративната хартия. Ще е приятно, докато работи, да пуснете приятна музика, която да помогне за концентрацията върху задачата.
  3. Когато детето е готово с изрезките, го насочете да ги подреди върху лист хартия и да ги залепи една по една. Изрезките може да се допират, препокриват или да са отдалечени една от друга. Не влияйте на творческия процес, но оказвайте помощ, ако е необходимо. В процеса на работа на детето може да му направи впечатление как съчетаването на определени цветове дава впечатляващ ефект, прави ги по-живи и предвизвикват вниманието. Ако прецените, може и специално да му обърнете внимание върху това и да поканите детето да експериментира.
  4.  Закачете произведенията.

Ще е чудесно и Вие да споделите творческия процес като създадете своя композиция. Така може да организирате прекрасен семеен творчески следобед.

Изпрати коментар

Подобни публикации