ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ

Потребителят има право на отказ съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителя (ЗЗП). Като потребител имате право да се откажете от настоящия договор без да посочвате причини за това, в 14-дневен срок. Срокът за отказ е 14 календарни дни от деня, в който продукта е бил доставен от куриер.

Намерение за отказ и връщане на продукта се приема само в писмен вид, на електронната ни поща посочена за контакт в сайта, или с попълването на формуляр за връщане, в дадения срок от 14 календарни дни. Ако потребителят се откаже от покупката, ние ще възтановим всички плащания, които сме получили, с изключение на разходите по обратния транспорт, които са за сметка на клиента.

Срокът за връщането на сумата е до 14 календарни дни, считано от датата, когато продукта пристигне обратно при нас.

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, придружени от всички аксесоари, с които са били доставени заедно с всички получени документи. Няма да бъдат приемани продукти, които са били прекомерно използвани, не по предназначение, повредени или поправяни, такива с увредена или нецялостна опаковка.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Възстановяването на сумата се извършва само чрез банков превод (необходимо е да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката), няма възможност за връщане на парите в брой.

За да упражните правото си на отказ, можете да използвате формуляра за отказ, посочен по-долу, или да заявите недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
––––––––––––––––––
* Ненужното се зачертава.