Семейни парти игри

Семейни парти игри

Игри за по-големи деца

Сляпа баба

Класическа забавна игра. Завързвате очите на един от играчите, а останалите се подреждат в кръг и се движат около него като му подвикват. Целта играчът със завързаните очи да хване някой от другите играчи и с опипване на познае кой е.

Оплитанка

Играта е подходяща за повече деца. За целта Ви трябва ластик. Двама оплитат ластика, а останалите се опитват да преминат през него, без да го докосват.

Обясни думата с жест

Направете картончета с най-различни предмети. Всеки тегли от картите и обяснява с жестове, това което е изобразено. Който познае, става и тегли свое картонче. Може да се разделите и на отбори и да се редувате.

Театър по задание

Разделете се на отбори. Нека всеки отбор да измисли театрално предизвикателство за другия отбор. Може да разиграете позната приказка, момент от деня си, да си представите, че сте на непозната планета, в океана и каквото още Ви хрумне. Всеки отбор има 20мин. да се подготви за пиесата, в това число и декорите. Добре е да осигурите листове, флумастри, моливи, парчета плат, ножици и лепило за всички отбори. Времето е малко, защото спонтанността и импровизацията са по-ценни и забавни. Всеки отбор изиграва пиесата пред останалите.

Караоке

Нищо сложно, а много забавно. Извадете текстовете на любимите си песни, задължително такива, които и детето знае и просто пейте заедно.

Открий предмета

Разделете се на отбори по двама. В един кашон другият отбор слага някакъв предмет. Очите на първия отбор се завързват и те заедно с опипване трябва да познаят какъв е предметът, без да се наговарят предварително. С други думи, имат примерно 1 минута, в която да го изследват, а след като тя изтече трябва да кажат предположеният си. Ако съвпадат, печелят точка, ако не съвпадат точката печели другият отбор.

Изпрати коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Подобни публикации