Търсене на съкровище с букви

Сигурно вече сте се запознали с идеите на нашите приятели от „Местенцето“ за отпразнуване на 24 май у дома. Днес Ви предлагаме още една идея за запомнящо се отбелязване на този наистина специален ден. Организирайте търсене на съкровище с букви. Предлагаме Ви два варианта: за деца от 2-4 години и деца 4-6 години.

Търсене на съкровище с букви за деца от 2 до 4 години.

Разработили сме три станции с предизвикателства. За начало им направете карта, на която отбележете 3 места от апартамента. Използвайте реални снимки, за да ги улесните и върху всяка снимка сложете цифра – 1,2,3.

На първата станция – нека да ги очаква сандъче с пясък и четка. Целта им е да видят какво има вътре като истински малки археолози. Това, което ще намерят са буквите на собственото им име. Буквите изрежете от картон и оцветете в различни цветове.

На втората станция детето ще подреди буквите от името си като напасне откритите букви върху надпис, който повтаря формата и цветовата схема на откритите букви. Буквите върху надписа детето може да прикрепя с помощта на щипки. Ако смятате, че напасването по цвят е твърде лесно, може да оставите буквите без цвят.

На третата станция нека отново го очаква сандъче с пясък и  буквите от името му, но този път с прорези в средата, така че да може да ги постави върху пясъка и прокарвайки пръст през прореза да изпише името си.

Търсене на съкровище за деца от 5 до 7 години

Тук Ви предлагаме 4 станции. Отново за начало направете карта, която детето да следва, но този път може да е схематична. Помагайте с насочващи въпроси, ако детето се затруднява да открие местоположението на картата.

На първата станция нека детето потърси първото съкровище, а то е азбуката, изписана върху предварително нарязани квадратчета. Сложете ги в торбичка или кутийка, за да е по-удобно на детето да ги намери накуп. Когато ги открие трябва да ги разположи върху картон с букви, които са разпръснати в случаен ред, но оформени със същия размер квадратчета като намерените букви.

На втората станция детето ще си отговори на въпроса кой е създал азбуката. Разчертайте една редица с квадратчета – по едно за всяка буква от имената на Светите братя,  т.е. 5 квадратчета пауза 7 квадратчета. Сега повторете същия ред още веднъж под първия. Във всяко квадратче от горния ред поставете предмет, чиято първа буква съвпада с буква от името на Светите братя. Пример: Камъче, Иглички от ела, Роза, Иглички от ела, Леща и Макарон, Елда, Тебешир, Ориз, Дафинов лист, Иглички от ела, Йо-йо. Под всеки предмет детето изписва първата му буква. Ако не разпознава някой от предметите назовете ги, но оставете те да сетят кой е първият звук и съответващата му буква. Помагайте, ако детето има нужда.

На трета станция ще научат още повече за Светите братя чрез очакващата ги археологическа задача. В сандъче разположете снимка на Светите братя Кирил и Методий, но нарязана като пъзел, частите на който детето трябва да подреди. За по-малките нека частите да са 4, а за по-големите може и 8-10 части. Когато детето подреди пъзела, разкажете им накратко историята на буквите и за ролята на Светите братя.

На третата станция може да ги очаква глинена плочка с буквите от глаголицата. (След играта може да остане като декорация на стаята на детето). Обяснете, че това е първата азбука- тази, която са създали Светите братя Кирил и Методий. Отделно на картонче с по-едри знаци изпишете глаголицата, но под всяка буква изпишете и съответстваща ѝ съвременна буква. Пригответе още един лист, но от оризова хартия. Целта е детето да наложи прозрачния лист върху шаблона и да изпише името си на глаголица.

Източник на снимката: Уикипедия

 

1 Коментар

  • Публикувано 28.05.2018

    Дафинка Парталска

    Забавно, увлекателно, познавателно!Благодаря!

Изпрати коментар

Вашият отговор на Дафинка Парталска Отказ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Подобни публикации